..................................* Διαδικτυακές σελίδες για τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα... *

~~

......................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

Το «Βήμα του Πολίτη»

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Εφημερίδα online: Η CATASTROIKA αναζητά τις συνέπειες από την ολοκλη...

Εφημερίδα online: Η CATASTROIKA αναζητά τις συνέπειες από την ολοκλη...: Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ KATASTROIKA και δια δώστε το να το δουν όσον το δυνατόν περισσότεροι  Οι δημιουργοί του Debtocr...