..................................* Διαδικτυακές σελίδες για τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα... *

~~

......................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

Το «Βήμα του Πολίτη»

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Επικίνδυνα απόβλητα στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΠΑΚΟΕ – ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
Δελτίο Tύπου Νο. 58 /12-9-2012 

Επικίνδυνα απόβλητα στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Είναι επιβεβλημένο οι αρμόδιες αρχές άμεσα να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, για να σταματήσει αυτή η ανεξέλεγκτη ασυδοσία από μερικούς ή από συγκεκριμένους φορείς που στο βωμό της αδιαφορίας και του υπερκέρδους αγνοούν την έννοια της ποιότητας ζωής. Το ΠΑΚΟΕ και η «Εξ Ανατολής» θα δώσουν τα αποτελέσματα αυτά άμεσα στον εισαγγελέα περιβάλλοντος και θα τα κοινοποιήσουν στον Περιφερειάρχη Αττικής, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και στον Υπουργό Εσωτερικών. Ελπίζουμε οι «αρμόδιοι» να σκύψουν στο πρόβλημα, και να δώσουν άμεσες και εφικτές λύσεις.

Πίνακας αποτελεσμάτων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων περιοχής Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Πίνακας Α: μικροβιολογικές αναλύσεις
Α/Α
Περιοχή
Ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας
Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις


Κολοβακτηριοειδή
Κολοβακτηρίδια
Εντερόκοκκοι


1
Εκβολή Ερασίνου
7/9/2012
11:30
TNTC*
TNTC
120

2
Ερασίνος – Ναός Αρτέμιδος
12:00
2
0
0

3
Ερασίνος – Πλησίον Πύργου Βραυρώνας
12:30
164
25
128

4
Ιππόδρομος - Πυροσβεστική
13:00
TNTC
TNTC
230

5
Γέφυρα Αμαξοστασίου
13:30
TNTC
12
136


Όριο

1000(αριθμός αποικιών σε 100ml αποβλήτων)
200(αριθμός αποικιών σε 100ml αποβλήτων)
0(αριθμός αποικιών σε 100ml αποβλήτων)


*TNTC= απροσδιόριστος αριθμός αποικιών

Πίνακας Β: αποτελέσματα χημικών αναλύσεων
Α/Α
PH(οξύτητα)
COD
(χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο)
BOD
(βιοχημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο)
P2O5
(φωσφορικά καταναλισκόμενο οξυγόνο)
NO3
(νιτρικά καταναλισκόμενο οξυγόνο)
CL-
(χλώριο)
1
7,36
550
170
0,68
40
337
2
7,54
110
100
0,1
5,2
8,9
3
8,00
670
370
0,31
46
292
4
7,34
720
440
0,36
32
204
5
7,15
850
570
0,41
46
71
Όριο
7-8,5
120 mg/lt
40 mg/lt
0,2 mg/lt
4 mg/lt
0,4 mg/lt

Συμπεράσματα των αποτελεσμάτων
Από τα αποτελέσματα των πινάκων αυτών διαπιστώνουμε τα εξής:
1.Μικροβιακό φορτίο
Άκρως επικίνδυνα βακτηρίδια προερχόμενα από αστικά λύματα και ιδιαίτερα από απόβλητα βόθρων ή μη λειτουργούντων βιολογικών καθαρισμών(Αεροδρόμιο, Ιππόδρομος) ή στραγγίσματα απορριμμάτων, βρέθηκαν στα τέσσερα δείγματα από τα πέντε πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 1000 και πάνω φορές(TNTC = απροσδιόριστος αριθμός). Οι εντερόκοκκοι επίσης, είναι σε υψηλά επίπεδα, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία με το δεδομένο ότι αρκετοί χρησιμοποιούν πηγάδια – γεωτρήσεις σε χαμηλό βάθος και ποτίζουν τις καλλιέργειές τους.
Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους ύπαρξης και μεταφοράς των προαναφερόμενων βακτηριδίων. Η κατάσταση εκτιμάται άκρως ανησυχητική και η Περιφέρεια Αττικής και η Δημοτική Αρχή πρέπει άμεσα να επιληφθούν.
2.Χημικές αναλύσεις
Όλες σχεδόν οι χημικές παράμετροι που μετρήθηκαν, είναι πάρα πολλές φορές πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και μάλιστα όλες δηλώνουν ότι η προέλευση των λυμάτων αυτών είναι από δραστηριότητες αποχέτευσης, ζώων, ανθρώπων και μερικά από βιοτεχνικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα το βιοχημικά και χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο(BOD και COD) είναι αποτέλεσμα βιοχημικών αντιδράσεων επικίνδυνου βαθμού.
Επίσης τα νιτρικά που είναι πολύ υψηλά αποδεικνύουν ότι η προέλευση αυτών των αποβλήτων είναι κοπρανώδους σύστασης και αποτέλεσμα βιοχημικών αντιδράσεων προέλευσης απόρριψης προϊόντων βόθρων.
Η κατάσταση θεωρείται άκρως επικίνδυνη και συνιστάται περεταίρω έρευνα για τον ακριβή εντοπισμό των πηγών ρύπανσης. Πιστεύουμε όμως ότι τα δείγματα 4 και 5, είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης των προϊόντων πλύσης των σταβλικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ και τη διεύθυνση της «Εξ Ανατολής»
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6934358157 (Στέργιος – Δημήτριος Κοπτερίδης, Εκδότης «Εξ Ανατολής»)
6944415875 (Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου